คู่มือผลิตภัณฑ์

  • Overviem On ที่หนีบสายยาง-2

    แคลมป์ยึดสายยางใช้เพื่อยึดและปิดผนึกท่อและท่อเข้ากับข้อต่อและท่อเป็นหลักแคลมป์รัดท่อของ Worm Drive เป็นที่นิยมอย่างมากเพราะสามารถปรับได้ ใช้งานง่าย และไม่ต้องมีเครื่องมือพิเศษ—ไขควง ไขควงแฉก หรือประแจกระบอก เป็นอุปกรณ์ที่จำเป็นในการติดตั้งและถอดออกเชลย...
    อ่านเพิ่มเติม